DYSPLASIO

Série objektů a váz. Odkazuje k nejaktuálnějšímu zaměření Anny Jožové, a to k tématu růstových odchylek a nenadálých změn ve vývoji. Opět jde o zaměření na proces, který je z většiny úhlů pohledů vnímán jako negativní. Autorka na tyto odchylky však nahlíží jako na přirozené a pro harmonii ekosystému potřebné anomálie. Tvar vystavených objektů je inspirován vztahem hostitel-parazit a jejich povrch je vždy pojednán alespoň dvěma způsoby, kdy jeden je dominantnější. Reliéfy s otisky mořských organismů jsou postaveny do kontrastu s hladkou skleněnou plochou. Vysoké vázy působí dojmem, že jsou do těla hostitele vrostlé nepůvodní organické či anorganické tvary. I v případě světelných objektů jde o tematizaci vztahu dvou organismů.

Rok

2024

Výstava v galerii Kuzebauch

Výstava v galerii Kuzebauch

Vázy

Rozměry

výška ↕ 53 cm
průměr ↔ 25 cm

Cena

65 000 CZK

Jejich podstavce využívají tvarosloví abstrahovaných krunýřů či schránek mořských živočichů a přírodnin a světelný rudý objekt, jenž je v návaznosti na předchozí sérii opět v roli symbolu nového počátku, vysílá svým světlem zprávu, že se příroda opět transformuje a život začíná v nové podobě.

Světelné objekty, velké

Rozměry

výška ↕ 34—40 cm
ocas ↔ 90—130 cm

Cena

75 000 CZK

Světelné objekty, malé

Rozměry

výška ↕ 24—28 cm
ocas ↔ 80—120 cm

Cena

35 000 CZK

Stolky

Rozměry

výška ↕ 35—75 cm

Cena

35 000—80 000 CZK