KETO

Uvažování o environmentální krizi, které vedlo k vytvoření série Gaia následně Anna Jožová dále rozvíjela a vytvořila sérii s názvem Keto, inspirovanou hromaděním člověkem vytvořeného odpadu v oceánech a narušením podmořské flory a fauny. Zde se téma neotiskuje pouze do práce s materiálem nebo strukturou, ale do celého procesu tvorby. Měděná síť je symbolem zachycení flory a fauny do této katastrofické pozice/situace, je symbolem nemožnosti se vymanit. Černá sklovina odkazuje na znečištění, lepkavost ropy a dalších škodlivin.

Rozměry

výška ↕ 30 cm
průměr ↔ 27 cm

Rok

2021

Cena

25 000 CZK

Obaluje čiré sklo a tlačí se přes měděné dráty ven. Čistota transparentního skla ve spodní vrstvě váz je viditelná jen na velmi omezeném prostoru a svůj pomyslný boj o rovnoprávné postavení tak prohrává. Je tak symbolem křehkosti ekosystému, který se ze svého sevření způsobeného důsledky činností člověka nemůže se vymanit. Vázy vznikají procesem foukání dvou samostatných vrstev skla, kdy poprvé je využito černé skloviny, postupně prostupující měděnou síť a podruhé křišťálového skla.