CHRONO

Název je v návaznosti na sérii Kairo odvozen od druhého pojmenování pro čas pocházejícího z řecké mytologie – chronos je označením času logického, uspořádaného a člověkem ovlivnitelného. Tyto objekty, podobně jako v sérii Kairo, je možné zařadit do volného umění. Jsou čistými uměleckými objety, které již záměrně postrádající funkci. Pomyslně bychom na ně ale mohli nahlížet na jakési zvláštní skleněné hodiny, které odměřují plynoucí čas oxidací svého povrchu v prostředí, ve kterém se nachází.

Rozměry
( CHRONO I )

výška ↕ 30 cm
průměr ↔ 19 cm

hlubka ↓ 11 cm

Cena


23 000 CZK

Rozměry
( CHRONO II )

výška ↕ 45 cm
průměr ↔ 30 cm

hlubka ↓ 13 cm

Cena


34 000 CZK

Je to určitá komponovaná reakce autorky na rychle se měnící klima okolo nás — povrchy těchto objektů postupně zaznamenávají změny, které se propisují do jejich struktury. Hodiny ukazují zbývající čas naší civilizace předtím, než narušováním přirozeného prostředí překročíme určitou hranici, vedoucí k neobyvatelnosti naší planety a nezastavitelnému vymírání druhů.

Dosud estetizující prvky v podobě vybroušených zrcátek a či litých částí skla, představují ony nenapravitelné újmy či zranění, která globálně způsobujeme přírodě naší zdánlivě nedotknutelnou civilizací.