ETERNITY

Soubor je vůbec první rozsáhlou prací, do kterého je promítnut zájem Anny Jožové o ekologii a širší kontexty dopadů zásahů společnosti do životního prostředí. Přestože se dosud tento zájem neprojevuje ve zpracování povrchu váz (jako v její následné tvorbě), ale především ve volbě materiálu, tedy ve využití recyklace střepů určených k likvidaci. Ty autorka ručně vybírá, čistí a ve vázách recykluje. Podstatnou roli ve výsledné podobě váz Eternity hraje náhoda – nabalování střepů a jejich následný pohyb a rozlití po povrchu objektů způsobený tepelným zpracováním totiž není možné plně řídit.

Rozměry

výška ↕ 34 cm
průměr ↔ 29 cm

Rok

2019

Cena

23 000 CZK

S tím však Jožová pracuje zcela záměrně. Stejně jako u předchozích sérií si můžeme povšimnout, že základem je čistý, čirý tvar i barevnost vázy a výsledný dekor je přinášen až na tento základ. U projektu Líza výraznou barevnost vytvářely lízátka nalepená na vnitřní stranu transparentních váz, nyní barevnost a nově i strukturu vytváří střepy, které postupně měknou a roztékají se po povrchu.