Anna Jožová

(*1996) je česká umělkyně a designérka, která pracuje se sklem na pomezí volného umění a designu. V roce 2023 absolvovala studium v magisterském programu v Ateliéru skla pod vedením profesora Ronyho Plesla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Mezi lety 2016 a 2017 studovala v ateliéru Design keramiky pod vedením Antonína Tomáška na Fakultě umění a designu při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Oboru keramiky a porcelánu se Anna věnovala již při studiu na Střední umělecké škole Václava Hollara.

Od roku 2018 své práce prezentovala v rámci mnoha kolektivních výstav, veletrhů a uměleckých projektů, např. na London Design Fair, Venice Design Biennial, Salone del Mobile aj., ale také na samostatné přehlídce v pražské galerii Kvalitář. Mimo vlastní autorskou tvorbu spolupracuje také s designérem Vlastimilem Šenkýřem, se kterým tvoří v uměleckou dvojici pod názvem Kombo.

Výstavy

Soustavně se věnuje zejména autorské sklářské tvorbě a designu, přičemž kombinací různých, na první pohled nesourodých materiálů a klasických sklářských technik vytváří nové unikátní objekty.

Pro pochopení práce Anny Jožové je podstatné, že nepracuje pouze formálně a není zaměřena jen na vizuální efekt díla. Naopak formu vždy pečlivě zvažuje a volí na základě daného konceptu vycházejícího z jejího přirozeného zájmu o okolní svět. S tím se také pojí touha zkoumat a ohledávat hranice skla jako tvůrčího materiálu a posouvat jeho technické možnosti. Experiment je proto jedním z nejdůležitějších přístupů v tvorbě Anny Jožové, díky kterému nalézá nové způsoby, jakými je možné se sklem pracovat. V kombinaci s konceptuálním pozadím většiny projektů tak vznikají práce, které jsou sice designovými objekty, ovšem způsob, jakým umělkyně tvoří a uvažuje nad nimi je posouvá do oblasti volného umění.

Od roku 2018 vytváří Anna Jožová série autorských váz, kterými vždy reaguje na aktuálně zkoumané téma. Některé z těchto sérií na sebe proto částečně navazují a posouvají tak umělecký i technologický přístup do nových poloh. Její dosud nejzásadnější tvůrčí tematikou je reflexe dopadů lidských zásahů na životní prostředí, které řeší např. v rámci sérií Gaia, Keto, Nava. Anna Jožová se zároveň dokáže ve své práci ohlédnout s notnou dávkou humoru za některými momenty naší každodennosti (série Koketky, váza Líza, Hangover) a v některých případech je její tvorba až filozofickou meditací nad existencí člověka a jeho svázaností s určitým časem a místem (série Kairo, Chrono).