EREBO

Umělecká instalace EREBO vychází z fenoménu poklesu diverzity v biosféře, tedy vymírání druhů a zániku celých ekosystémů. Problematika je zachycená prostřednictvím jazyku geologie, konkrétně postupným usazováním generací zvápenatělých schránek živočichů. Tyto sedimenty představují porcelánové podstavce odkazující k minulosti a zániku. Naopak ukotvené skleněné objekty na povrchu symbolizují život a současnost. EREBO popisuje přirozený koloběh života a obnažuje i naši zdánlivou nesmrtelnost.

Rok

2023

Cena

Největší stůl
280 000 CZK

Křeslítko ( I )
160 000 CZK

Křeslítko ( II )
140 000 CZK

Malý objekt
80 000 CZK